Servicii de protecție, gardă și activități de luptă Împotriva incendiilor și prevenirea acestora.

Centrul Rivergate asigură activități de protecție și gardă, monitorizarea sistemelor de alarmă, intervenții, proiectarea și instalarea sistemelor tehnice de securitate și a celor pentru prevenirea și limitarea incendiilor, evaluarea riscurilor de securitate tehnică precum și alte servicii conexe.

Ca urmare a prevederilor legale, ce impun ca pentru obținerea avizului de funcționare S.P.S.U., societățile prestatoare de servicii să dețină ca domeniu și obiect principal de activitate “Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora”, a fost înființată Rivergate Fire.