Cursuri de calificare

Rivergate Fire este furnizor de formare profesională, organizează și desfășoară cursuri de specializare, autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări (CNFPA), pentru dobândirea de competențe fundamentale, pentru ocupațiile:

Corpul lectorilor este alcătuit din formatori cu experiență profesională în procesul educațional și didactic.

În urma finalizării examenului de absolvire, cursanții vor intra în posesia certificatelor de Calificare pentru ocupația de “Agent de Securitate” – ”Agent de securitate competiții sportive” și a suplimentelor descriptive care atestă competențe dobândite în urma absolvirii cursului.

Autorizații și avizeCertificate
Cursuri de calificare

Cursuri disponibile

Partajează