Curs specializare Agent de Securitate Competiții Sportive

Curs de specializare pentru ocupația „Agent de Securitate Competiții Sportive” COR 541413

Cursul se adresează personalului de pază cu experiență profesională – atestat profesional, precum și conducătorilor societăților specializate de pază și protecție, care doresc specializarea personalului pentru a efectua activități specifice pe timpul asigurării măsurilor de ordine, paza și protecție a participanților la manifestările sportive, prevăzute în Legea nr. 4/2008.

 • Cod COR: 541413
 • Nivelul de instruire: învățământ gimnazial
 • Durata cursului: 90 de ore, din care 30 ore de pregătire teoretică și, respectiv, 60 ore de pregătire practică

Cursurile de calificare sunt operate de către Rivergate Fire Srl (vezi certificate)

Se poate înscrie la curs orice persoană care îndeplinește următoarele condiții:

 • Este cetățean român sau cetățean al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spațiului Economic European;
 • Are vârsta de minim 18 ani;
 • Nu a fost condamnat(ă) definitiv pentru infracțiuni cu intenție.

 1. Cartea de identitate și certificatul de naștere (certificatul de căsătorie, dacă este cazul schimbării numelui);
 2. Actul de studii (învățământ general obligatoriu);
 3. Atestat eliberat în condițiile Legii 333/2003, de certificare a competentelor specifice calificării “agent de securitate” (pentru persoanele care au activat în sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, acestea vor face dovada deținerii certificatului de competente profesionale);
 4. Adeverință medicală din care sa rezulte că este apt din punct de vedere medical și psihic pentru exercitarea funcției;
 5. Cazier judiciar – agent de securitate;
 6. Declarația pe proprie răspundere cu privire la faptul că nu se află sub efectul vreunei sancțiuni complementare privind interzicerea accesului la competiții și jocuri sportive, aplicată în condițiile Legii nr. 4/2008, privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și jocurilor sportive, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Cerere privind înscrierea/solicitarea de participare la cursul de specializare;
 8. Contract de formare profesională.

  Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii!
  Saitul nostru folosesște Google reCaptcha ca măsură anti-spam.

  Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați.

  Contact

  Curs specializare Agent de Securitate

  Curs de specializare pentru ocupația „Agent de Securitate” COR 541401

  Cursul se adresează tuturor celor interesați să-și dezvolte competențele necesare pentru calificarea “Agent de Securitate”, precum și a firmelor de pază care doresc să-și califice personalul. Cursul este obligatoriu pentru cei ce vor să se angajeze ca agenți de securitate și obținerea unui atestat eliberat de I.G.P.R.

  • Cod COR: 541401
  • Nivelul de instruire: învățământ gimnazial
  • Durata cursului: 360 de ore, din care 60 ore de pregătire teoretică și, respectiv, 300 ore de pregătire practică

  Cursurile de calificare sunt operate de către Rivergate Fire Srl (vezi certificate)

  Se poate înscrie la curs orice persoană care îndeplinește următoarele condiții:

  • Este cetățean român sau cetățean al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spațiului Economic European;
  • Are vârsta de minim 18 ani;
  • Nu a fost condamnat(ă) definitiv pentru infracțiuni cu intenție.

  1. Cartea de identitate și certificatul de naștere (certificatul de căsătorie, dacă este cazul schimbării numelui);
  2. Actul de studii (învățământ general obligatoriu);
  3. Atestat eliberat în condițiile Legii 333/2003, de certificare a competentelor specifice calificării “agent de securitate” (pentru persoanele care au activat în sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, acestea vor face dovada deținerii certificatului de competente profesionale);
  4. Adeverință medicală din care sa rezulte că este apt din punct de vedere medical și psihic pentru exercitarea funcției;
  5. Cazier judiciar – agent de securitate;
  6. Cerere privind înscrierea/solicitarea de participare la cursul de specializare;
  7. Contract de formare profesională.

   Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii!
   Saitul nostru folosesște Google reCaptcha ca măsură anti-spam.

   Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați.

   Contact