Despre noi

RIVERGATE are o experiența de aproximativ 20 de ani și este formată din societățile Centrul Rivergate SRL și Rivergate Fire SRL.

Activitatea se desfășoară la sediul central din București dar și în alte județe, respectiv Slatina și Tulcea. Compania dispune de resursele necesare, umane, financiare, logistice și know-how, factorii determinanți în prestarea serviciilor noastre fiind calitatea, asigurată de un personal calificat și bine instruit, prețuri competitive și un service eficient după realizare.

Specificul și potențialul companiei, relațiile cu mediul de afaceri, capacitatea și disponibilitatea echipei manageriale de a-și asuma riscurile, conduc la aplicarea de către RIVERGATE a unei strategii flexibile, care permite adaptarea în permanență la mediul de afaceri intern și extern, orientarea întregii activități spre atingerea obiectivelor stabilite și asigurarea unui profesionalism de înalta calitate.

Activitatea societății Centrul Rivergate a cunoscut o evoluție continuă din anul 2006, când am început prestația profesionala pe segmentul Securității integrate și până în prezent, în concordanță cu solicitările pieței de profil și ale partenerilor noștri, asigurând o protecție patrimonială și personală integrată și de calitate, fiind licențiați și atestați în acest sens conform Legii nr. 333/2003, atât pentru servicii de pază, protecție și consultanta (în baza licenței nr. 860/P/2006), cât și pentru servicii de proiectare, instalare și întreținere componente tehnice de securitate (licența 1526/T/2008).

Începând cu anul 2006,  Centrul Rivergate a asigurat servicii pentru terți, printre acestea enumerându-se:

 • Activități de protecție și gardă, respectiv servicii de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor, gardă de corp și consultanță, precum și monitorizarea sistemelor de alarma și intervenția la obiectivele monitorizate;
 • Proiectare, instalare, întreținere și service, sisteme tehnice de securitate;
 • Proiectare, instalare, întreținere și service, sisteme tehnice de alarmare, alertare și limitare a incendiilor;
 • Evaluarea riscurilor la securitatea fizică;
 • Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora.

Ca urmare a prevederilor legale, ce impun ca pentru obținerea avizului de funcționare S.P.S.U., societățile prestatoare de servicii să dețină ca domeniu și obiect principal de activitate “Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora”, a fost înființata societatea Rivergate Fire.

Autorizații și avizeCertificate

Rivergate Fire a obținut toate autorizațiile necesare funcționarii: aviz de înființare S.P.S.U., avizele de funcționare pe sectoare de competență, fiind  autorizată și pentru efectuarea următoarelor lucrări:

 • Proiectare a sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu;
 • Instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu;
 • Proiectare a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor;
 • Instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră;
 • Întreținere a instalațiilor speciale din compunerea autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor;
 • Ignifugare a materialelor combustibile;
 • Supraveghere tehnică la umplere, verificare tehnică periodica și reparare.

Prin implementarea în 2008 a Sistemului Integrat de Management pentru Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate în Muncă, Securitatea Informației, Managementul Riscului și Managementul Anti-mita, conform standardelor internaționale, credibilitatea firmei în raport cu partenerii de afaceri  a crescut, conducând la atragerea de noi parteneri.

Autorizații și avizeCertificate